Huurvoorwaarden van Jongh’s Verhuurservice

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huur- en verhuurovereenkomsten waarbij Jongh’s Verhuurservice als verhuurder optreedt.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht, die de aflevering van zijn goederen belemmert.

Wij berekenen op een aantal huurgoederen borg. Mocht u de spullen vies en/of manco/breuk terug brengen of verkeerd opgestapeld hebben dan verrekenen wij dit met de borg of u krijgt een narekening.

Na beëindiging van de huurtermijn stelt de verhuurder zich niet aansprakelijk voor achtergebleven voorwerpen van de huurder.

De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz, zelf te verzekeren.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend voor beide partijen.

Alle prijzen op deze website zijn per stuk en exclusief transportkosten en 21% BTW. De prijzen voor servies, bestek en glaswerk zijn daarnaast exclusief afwaskosten.

  • Vanuit hygiënisch oogpunt dient serviesgoed, bestek en glaswerk afgespoeld en droog ingeleverd te worden. Indien de gehuurde spullen toch vuil ingeleverd worden, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Dit bedraagt 0,10 euro per artikel. Vies ingeleverde of verkeerd opgestapelde meubels word met schoonmaakkosten per tijd berekend.

Doordeweeks worden de huurgoederen een dag van tevoren bezorgd en een dag na gebruik retour gehaald.

De huurprijzen voor huurtermijnen van meer dan één dag zijn als volgt:

1 Dag huur 100% van de huursom
2 Dagen huur 150% van de huursom
3 Tot 7 dagen huur 200% van de huursom

Huurgoederen voor het weekend worden vrijdags bezorgd en maandags retour gehaald. Het weekendtarief is gelijk aan het tarief voor 1 dag huur. De week begint bij ons vanaf maandag.

Verplichtingen van de huurder

U kunt minimaal 48 uur voor de datum dat u de spullen krijgt annuleren of wijzigen. Binnen de 48 uur word er 100% van de huurgoederen in rekening gebracht bij een annulering. Voor het wijzigen brengen wij administratie kosten in rekening binnen de 48 uur. Voor de 48 uur kunt u de order 1 keer wijzigen. Anders zijn wij ook genoodzaakt om voor meerdere wijzigingen administratie kosten in rekening te brengen.
Voor huurgoederen die reeds op het bezorgadres zijn afgeleverd, wordt 100% van het huurtarief in rekening voor de huurder gebracht.

De bezorgers bezorgen de huurgoederen van maandag tot vrijdag tussen 08:00 – 17:00 uur. Het is niet mogelijk om een tijd af te spreken. Wel kunt u aangeven dat u van te voren opgebeld wilt worden als de chauffeur eraan komt. Mocht u niet aanwezig zijn en het kan niet afgeleverd/betaald worden dan neemt de chauffeur de goederen weer mee. U kunt het dan zelf ophalen of er word nog een half transport in rekening gebracht als het nog een keer gebracht word.

De huurgoederen worden afgeleverd op de begane grond. Ook dienen de goederen weer exact het zelfde opgestapeld te staan zoals hoe en waar u het ontvangen heeft. De chauffeur breng de huurgoederen niet naar boven. Dit geldt ook voor woningen met een bordes(zoals grachtenpanden). De karren waar de huurgoederen op gebracht zijn dienen bij de huurder te blijven staan.

Jongh’s verhuurservice is niet aansprakelijk voor eventuele schade die gemaakt worden bij de levering. Ook als wij u helpen met het inladen van de huurgoederen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen. De huurder vrijwaart Jongh’s verhuurservice tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Voor podia en tenten dient de huurder te zorgen voor een vlakke dan wel stabiele harde en droge ondergrond.
Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.
Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.
De vervangingsprijs minus het huurtarief over de betreffende periode zal echter worden gecrediteerd indien deze huurgoederen alsnog binnen één week retour gebracht worden. Na één week kan de huurder geen aanspraak meer maken op de bovengenoemde regeling en is de
verhuurder niet verplicht om hier aan te voldoen.
Betaling van de huurgoederen dient contant of per pin bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingen op rekening, dient de factuur binnen 14 dagen voldaan te worden.
Tenzij er op rekening van te voren moet worden voldaan.
Mocht u niet tevreden zijn over de levering laat dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 uur na levering, aan ons weten. Dit voorkomt discussies en zijn wij nog in de gelegenheid om het probleem op te lossen.

Bij verkoop van goederen

Als bij verkoop van goederen het volledige bedrag nog niet is voldaan, blijven de goederen eigendom van Jongh’s verhuurservice en mogen niet doorverkocht worden aan derden. Mocht u een aanbetaling hebben gedaan dan dient u de verkoop artikel(en) binnen 5 dagen af te betalen en op te halen. Anders bent u de aanbetaling kwijt en mag Jongh’s verhuurservice afzien van de verkoop.

Annuleringen Tenten

10 dagen van te voren kosteloos annuleren.
9 t/m 4 dagen voor opbouw 50% van de huursom.
3 t/m de opbouwdag annuleren 100% van de huursom.

Jongh’s verhuurservice behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden (harde windstoten/storm) de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Mocht het weer onverwachts omslaan terwijl de tent al staat dan dient de huurder dit zo snel mogelijk te laten weten zodat wij de tent af kunnen breken. Mocht dit niet/ te laat gebeuren dan is zijn de kosten van de schaden voor de huurder.

Handelsregister K.v.K Zaandam nr. 35017375

Download de Algemene Voorwaarden