Huurvoorwaarden van Jongh’s Verhuurservice

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huur- en verhuurovereenkomsten waarbij Jongh’s Verhuurservice als verhuurder optreedt.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht, die de aflevering van zijn goederen belemmert.

Na beëindiging van de huurtermijn stelt de verhuurder zich niet aansprakelijk voor achtergebleven voorwerpen van de huurder.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend voor beide partijen.

Alle prijzen op deze website zijn per stuk en exclusief transportkosten en 21% BTW. De prijzen voor servies, bestek en glaswerk zijn daarnaast inclusief afwaskosten.

  • Vanuit hygiënisch oogpunt en in verband met Corona dient serviesgoed, bestek en glaswerk afgespoeld en droog ingeleverd te worden. Indien de gehuurde spullen toch vuil ingeleverd worden, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.

Doordeweeks worden de huurgoederen een dag van tevoren bezorgd en een dag na gebruik retour gehaald.

De huurprijzen voor huurtermijnen van meer dan één dag zijn als volgt:

1 Dag huur 100% van de huursom
2 Dagen huur 150% van de huursom
3 Tot 7 dagen huur 200% van de huursom

Huurgoederen voor het weekend worden vrijdags bezorgd en maandags retour gehaald. Het weekendtarief is gelijk aan het tarief voor 1 dag huur. De week begint bij ons vanaf maandag.

Verplichtingen van de huurder

Annulering van huuropdrachten dient tenminste 72 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden.
Voor huurgoederen die reeds op het bezorgadres zijn afgeleverd, wordt 100% van het huurtarief in rekening voor de huurder gebracht.

Annuleringen Tenten

7 dagen van te voren kosteloos annuleren.
6 t/m 2 dagen voor opbouw 25% van de huursom.
1 dag van tevoren 50% van de huursom.
Op de opbouwdag annuleren 100% van de huursom.

Bezorgen en retourneren van de huurgoederen geschiedt op het bezorgadres en uitsluitend op de begane grond. Dit geldt ook voor woningen met een bordes(zoals grachtenpanden).
Voor podia,tenten en podiumwagen dient de huurder te zorgen voor een vlakke dan wel stabiele harde en droge ondergrond.
Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal,vermissing of beschadiging.
Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.
De vervangingsprijs minus het huurtarief over de betreffende periode zal echter worden gecrediteerd indien deze huurgoederen alsnog binnen één week retour gebracht worden. Na één week kan de huurder geen aanspraak meer maken op de bovengenoemde regeling en is de
verhuurder niet verplicht om hier aan te voldoen.
Betaling van de huurgoederen dient contant of per pin bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingen op rekening, dient de factuur binnen 14 dagen voldaan teworden.
Tenzij er op rekening van te voren moet worden voldaan.
Mocht u niet tevreden zijn over de levering laat dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 uur na levering, aan ons weten. Dit voorkomt discussies en zijn wij nog in de gelegenheid om het probleem op te lossen.

Bij verkoop van goederen

Als bij verkoop van goederen het volledige bedrag nog niet is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Jongh’s verhuurservice en mogen niet doorverkocht worden aan derden.

Handelsregister K.v.K Zaandam nr. 35017375

Download de Algemene Voorwaarden